SPN

All Places in Taoyuan

Yakiyan (Yuanhua)

Yakiyan (Taoyuan Taimall)

ikki New Japanese Restaurant (Taoyuan Nanhua)

ShinYeh Japanese Buffet – Zhongmao Shop

Wang Steak (Taoyuan Tongde Branch)

Chamonix Teppanyaki (Pingzhen Yanping Branch)

Wang Steak (Taoyuan Zhongli Yanping Branch)

Grand Hilai Taoyuan Taimou

ikki New Japanese Restaurant(Zhongli Zhongshan)

Hotel Kuva Chateau- Tang’s Chinese Restaurant

Tokiya (Zhongli Zhongshan Branch)

Dim Sum Kitchen

Top One Pot – Daxingxi

TGI Fridays Zhongli

Great Kuva Thai Food (Hotel Kuva Chateau )

Top One Pot ZhongMei

Han Lai Shu Shi – Taoyuan Taimou

TGI Fridays Taoyuan

Eatogether

Timhowan – Taoyuan Tai Mall Store

Thai Town Cuisine – Zhongli Sogo Store

Yakiyan (Taoyuan Fuxing)

Little Mongolian Spicy Hot Pot – Zhongli

TGI FRIDAYS Hwa Tai

Eatogether Taoyuan Zhongli Sogo